BİR DİSİPLİN SORUNU OLARAK “ERTELEME”

Gittikçe artan dünya nüfusunda yapılması gereken işleri ertelemek, yaygın olarak görülen alışkanlıklardan biri haline geldi. Sabahları telefon alarmlarının sürekli ertelenmesi, derslere çalışmanın genellikle son güne bırakılması, diyete başlama zamanlarının hep “bir sonraki pazartesi” olması, hatta görüşülmesi gereken kişilerin bile hep sonraya bırakılması gibi birçok şey günümüzde artık görmeye alışkın olduğumuz örneklerden biri ya da birkaçı haline geldi.

Literatürde “Procrastination,” toplum içinde ise “erteleme hastalığı” olarak bilinen bu durum, insanlar tarafından ne kadar hastalık olarak bilinse de psikiyatrik bir hastalık olarak görülmemektedir. Yapılması gereken bir işin anlamlı görülmemesi, motivasyon eksikliği, mükemmeliyetçilik, belirsizlik, “başaramam” inancı, beğenilmemek korkusu, bilinmezlik ya da zamanın doğru hesaplanamaması gibi unsurlar kişinin yapacağı ya da yapması gereken işi ertelemesinde büyük bir etkiye sahip. Bütün bu unsurların kişinin bilinçaltında yarattığı etki sonucu, kişi işini erteleme ihtiyacı duyuyor.

Erteleme hemen hemen herkeste görülen bir alışkanlıktır. Ancak, sürekli erteleme sorunu yaşayan ve bunu yaşamının bir parçası haline getiren insanlar, bilinçaltına yerleşmiş olan kaygılarının zihinlerine sürekli erteleme komutu vermesi sonucu, ertelemeyi bir kaçış yolu olarak görmektedirler. Bu yüzden “erteleme” alışkanlığını edinmiş insanlar “tembel” sınıfına girmezler. Bu insanlar, daha çok, işlerinde en iyiye ulaşmayı hedefleyen, sorunlarla uğraşmak istemeyen, hata toleransı düşük ve disiplin duygusu fazla gelişmemiş kişilerdir. Ayrıca işlerini sürekli erteleyen insanlarda, kaygı artışı, depresif duygular ve öfkeli davranışlar hakim olabilir.

 

Procrastination üstesinden gelinebilecek bir sorundur. Bunun için kişinin:

  • endişelenmeyi bırakması,                                                                                             EZGİ YAZI
  • yapacağı iş için uygun zamanı belirlemesi ve o zamanda işine başlaması,
  • yapacağı işlerini bir liste altında toplaması,
  • hedeflediği işleri yaptığı takdirde kendini ödüllendirmesi,
  • gerçekçi bir tutum sergilemesi,
  • ve her şeyden önce “BAŞLAMASI” gerekir.

Bu eylemleri gerçekleştirdiği ya da gerçekleştirmeye çalıştığı takdirde kişi zamanla bu sorunu aşacaktır ve işlerini daha kolay ve zamanında yapabilecektir.

 

Ezginur Deliklitaş

Basılı ve Online Yayınlar Koordinatörlüğü Aktif Üye